ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำ

 
 การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่หลายคนกลับมองข้าม อ้างว่าไม่มีเวลาบ้าง ต้องทำงานบ้าง แต่เราไม่เคยคิดเลยว่าถ้าเราเสียสละเวลาเพียงน้อยนิดไปตรวจสุขภาพก็คุ้มค่ากว่าการที่เรามาป่วยเป็นโรคต่างๆ บางคนกว่าจะรู้ตัวก็เป็นระยะสุดท้าย กลับมานั่งคิดเสียใจว่าทำไมเมื่อก่อนเราไม่ยอมไปตรวจสุขภาพประจำปีตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพ คือ การไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่แพทย์หรือโรงพยาบาลจัดให้ อาจจะตรวจร่างกาย เจาะเลือด เมื่อพบความผิดปกติก็อาจจะส่งไปตรวจเฉพาะด้านอีกต่อไป เพื่อลงรายละเอียดลึก เราควรเริ่มตรวจสุขภาพตั้งแต่อายุ 35 ปี แต่ถ้าเรามีโรคประจำตัว มีโรคทางกรรมพันธุ์ก็อาจจะเริ่มตรวจสุขภาพเมื่ออายุน้อยกว่านี้ก็ได้ 

การเตรียมตัวก่อนไปตรวจสุขภาพ

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ ก็ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล แต่ก็จะมีการซักประวัติก่อน จะเริ่มถามเกี่ยวกับสุขภาพโดยทั่วไป ประวัติโรคของคนในครอบครัวเพื่อดูโรคกรรมพันธุ์ ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติการใช้ยา การแพ้ยา ประวัติการผ่าตัด และตรวจร่างกายเบื้องต้น เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน คำนวณดัชนีมวลกาย ดูเล็บ ผม เป็นต้น

ดังนั้นหากใครที่ใส่ใจในสุขภาพก็ควรมาตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยปีละครั้งเป็นการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อตัวเราเอง จะได้รู้ทันสภาพร่างกาย ที่สำคัญถ้าใครอยากมีสุขภาพดีต้องหมั่นออกกำลังกายที่ถูกวิธีบ่อยๆ