ได้ลูกสาว ไก่ มีสุข ผ่าคลอดลูกสาว ตั้งชื่อว่า ด.ญ.นามรูป

 
 ในที่สุด ไก่ มีสุข แจ้งมีสุข พิธีกรชื่อดังก็ถึงวันที่รอคอย โดยได้ทำการผ่าตัดคลอดลูกสาว ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โดยพิธีกรสาว และสามี ได้ช่วยกันตั้งชื่อลูกสาวว่า ด.ญ.นามรูป คุณดิลกชัยพัฒน์ ซึ่งนายพงศกร คุณดิลกชัยพัฒน์ สามีของคุณไก่ได้บอกถึงความหมายของชื่อว่าหมายถึง วงรอบของจิตที่เรียกว่า ปฏิจสมุปบาท (ปะ-ติ-จะ-สะ-มุ-ปะ-บาด)

ไก่ มีสุข คลอดลูกสาว

สำหรับน้องนามรูปนั้น มีน้ำหนักแรกเกิด 3,025 กรัม เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.59 น. ทำคลอดโดย น.พ.เทวินทร์ เดชเทวพร สูตินรีแพทย์-เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์